بالاخره شبکه ملی اینترنت یا اینترنت ملی!

به نقل از وبلاگ فناوری اطلاعات در ایران

دکتر کمال محامد پور معاون پژوهش، آموزش و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شبکه ملی اینترنت در کشور راه اندازی می شود  افزود: مرکز تحقیقات مخابرات از سوی وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت موظف شده است که پروژه شبکه ملی IP را اجرایی کنند. این در حالی است که بعضی از مسئولین ئزارت خانه یاده شده تاکید بر اینترنت ملی داشتند هر چند انتقادات اساسی به بحث اینترنت ملی هیچوقت مسئولین فناوری اطلاعات وزارت خانه را به اصلاح بیانات و طرحها وادار ننمود ولی این بیان آقای دکتر محامد پور  را می توان نوعی تمکین در مقابل منتقدین اینترنت ملی مد نظر داشت . در هر حال این تغییر در طرز تفکر وزارت ICT را باید ستود. هر چند چیزی به نام شبکه ملی اینترنت نیز مفهوم بومی شده اینترانت می باشد و ظاهرا  اینترنت بدون سه عامل کلیدی  World Wide Web  بی معنی است ولی این بیان نسبت به طرح اینترنت ملی معاون فناوری وزارت فوق قابل تحمل تر به نظر می رسد.

اصل مقاله را از لینک   بخوانید.

دکتر محامد پور با بیان اینکه بحث اینترنت ملی مطرح نیست، گفت: در مرکز تحقیقات مخابرات ایران پروژه های زیادی در جهت ایجاد شبکه ملی اینترنت و یا شبکه فراگیر اینترنت در دست است.
معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: طرح شبکه ملی IP در این مرکز انجام شد و RFB (نتایج تحقیقات) آن هم به شرکت زیرساخت تحویل داده شد و در حال حاضر هم این شرکت در حال بررسی بیشتر این شبکه است

/ 0 نظر / 9 بازدید