ایتنا به نقل از یک نماینده مجلس:نخستین استیضاح مجلس هشتم نصیب وزیر ICT

ایتنا در خبری که غیر منتظره نیز نبود ادعا نموده است که نخستین استیضاح مجلس هشتم نصیب وزیر ICT  خواهد بود البته ناتوانی وزارت خانه فوق الذکر در عدم تحقق چشم اندازهای توسعه و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران بخصوص توسعه صنعت انفورماتیک در کشور بر کسی پوشیده نیست هر چند بعید است که مجلس هشتم با جدیت و دقت به اقدامی غیر منتظره برای رای عدم اعتماد به وی اقدام نماید ولی استیضاح وزیر  ICT  به عنوان تلنگری برای مجموعه ی یاد شده خواهد بود ، مجموعه ایکه متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بود ولی به واسطه گماردن افرادی مانند معاون فناوری خود ترمزی برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور محسوب می شد.

  اصل نوشته به نقل از وبلاگ اخبار فناوری اطلاعات در ایران ITxIran  و لینک

 خبر استیضاح احتمالی وزیر ICT  را در این لینک خبرگزاری ایتنا از ایتنا بخوانید.

ایتنا  12/5/87 » عملکرد سه ساله وزیر ارتباطات از نگاه نمایندگان مجلس

/ 0 نظر / 5 بازدید